DOnkey Skin - Performance by Ingerine Dahl - Photo by Emmi Hyyppa